Nemzetközi szabályozások

(EU) 2016/425 rendelet az egyéni védőeszközökről

Az egyéni védőeszközökről (PPE) szóló (EU) 2016/425 rendelet a következő 3 egyéni védőeszköz-típust határozta meg:

  • I. kategória: kizárólag a következő minimális kockázatokat tartalmazza: felületi mechanikai sérülés; kis hatásfokú tisztítószerrel való érintkezés vagy vízzel való tartós érintkezés; legfeljebb 50 °C hőmérsékletű forró felületekkel való érintkezés; napfénynek való kitettség (a nap megfigyelésének kivételével) okozta szemsérülés; nem szélsőséges jellegű légköri körülmények. Belső gyártásellenőrzés (A modul) alapján a gyártó adja ki a vonatkozó EU megfelelősági nyilatkozatot.
  • II. kategória: az I. és III. kategóriában felsoroltaktól eltérő kockázatokat foglalja magában. A gyártónak el kell végeztetnie a termékre vonatkozó EU-típusvizsgálatot egy bejelentett szervezettel (B modul). A sikeres vizsgálatot a bejelentett szervezet az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal igazolja és ez alapján adja ki a gyártó az EU megfelelőségi nyilatkozatot. 
  • III. kategória: kizárólag azokat az alábbiakhoz kapcsolódó kockázatokat foglalja magában, amelyek olyan súlyos következményekkel járhatnak, mint például halál vagy visszafordíthatatlan egészségkárosodás: egészségkárosító anyagok és keverékek; oxigénszegény légkör; fertőző anyagok; ionizáló sugárzás; legalább 100 °C-os környezeti levegőhöz hasonló hatást keltő magas hőmérsékletű környezetek; legfeljebb – 50 ° C-os környezeti levegőhöz hasonló hatást keltő alacsony hőmérsékletű környezetek; leesés a magasból; áramütés és feszültség alatti munkavégzés; vízbefulladás; kézi láncfűrész általi vágás; nagynyomású folyadéksugár; lövedék általi sebesülés vagy késszúrás; ártalmas zaj. A gyártónak el kell végeztetnie a termékre vonatkozó EU-típusvizsgálatot egy bejelentett szervezettel (B modul), továbbá a bejelentett szervezet felügyelete mellett el kell végeztetni vagy egy termékellenőrzésen (C2 modul), vagy egy a gyártási folyamat minőségbiztosításásán (D modul) alapuló  típusmegfelelőséget. A gyártó a fenti vizsgálatok alapján adja ki a vonatkozó EU megfelelőségi nyilatkozatot.

Link szabályozás EU

Reach

A REACH 1907/2006 európai rendelet a vegyszerek regisztrálásával, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával foglalkozik. A törvény 2007. június 1-jén lépett hatályba. A REACH racionalizálja és javítja a vegyi anyagokra vonatkozó régi Európai Uniós szabályozási keretet.

A REACH fő célkitűzései az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása a vegyszerek által jelentett kockázatokkal szemben, az alternatív vizsgálati módszerek előmozdítása, a vegyi anyagok szabad mozgása a belső piacon, valamint a versenyképesség és az innováció erősítése.

A REACH az iparra hárítja a felelősséget a vegyszerek kockázatainak felmérésében és kezelésében, valamint az felhasználók tájékoztatásában az anyagokkal kapcsolatos megfelelő biztonsági információkról. Ugyanakkor az Európai Unió további intézkedéseket hozhat a nagyon veszélyes anyagokkal (SVHC) kapcsolatban, ha további európai szintű intézkedésekre van szükség.

Első áruimportőrként (a REACH rendelet értelmében) a rendelet 33. cikkében foglalt követelmények vonatkoznak ránk.

A 2016/425 EVE-rendelet szerint az egyéni védőeszközként tanúsított termékeink megfelelnek az egyes veszélyes anyagok, keverékek és veszélyes árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozásokról szóló XVII. mellékletnek.

Ezen túlmenően a REACH-rendelet 33. cikke előírja, hogy minden olyan árucikk szállítója, amely nagyon veszélyes anyagként (SVHC) azonosított anyagot tartalmaz a termék 0,1 tömegszázaléka feletti koncentrációban, elegendő információt nyújtson ügyfelei számára, hogy lehetővé tegyék a cikk biztonságos használatát.

E követelmények hosszú távú alkalmazásának biztosítása érdekében beszállítóinkat olyan eljárásra kötelezzük, amely garantálja a nagyon veszélyes anyagok (SVHC) felhasználásának mellőzését, vagy legalábbis kötelesek tájékoztatni minket termékeinkben való jelenlétükről, illetve helyettesítési megoldást javasolnak nekünk.

A beszállítóink elkötelezettségén túl a szigorú ellenőrzés biztosítása érdekében több vizsgálólaboratóriummal is szorosan együttműködünk, hogy ellenőrizzük termékeink az SVHC-mentességét.

Az SVHC-k listája az ECHA honlapján található